รถเข็น

รถเป็นเป็น อุปกรณ์ที่สำคัญมากในระบบอุตสาหกรรม ช่วยให้การขนย้ายสินค้าง่ายและสะดวกขึ้นมาก รถเข็นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลายรูปแบบ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายแตกต่างกัน สามารถใช้ขนย้ายสินค้าเฉพาะทางและสินค้าทั่วไป

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email