กล่องพลาสติกพร้อมฝา

ทำให้การจัดเก็บสิ่งของต่างๆเป็นเรื่องง่าย กล่องใสทำให้มองเห็นสิ่งของภายใน มาพร้อมฝาปิด สะดวกในการวางซ้อนกัน

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email