ถังขยะเท้าเหยียบ

เพิ่มความสะดวกสบาย เลี่ยงการสัมผัส ห่างไกลเชื้อโรค ด้วยถังขยะแบบเท้าเหยียบ เพียงใช้เท้าเหยียบบนแป้น ฝาถังก็เปิดออกอย่างง่ายดาย

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email