ลังขนมปัง-เบเกอรี่

ลังสำหรับใส่เบเกอรี่ คุกกี้ ขนมต่างๆ วางซ้อนกันได้หลายชั้น เพื่อความสะดวกในการขนย้าย สามารถสกรีนโลโก้แบรนด์ร้าน ตัวเลข หรือข้อความอื่นๆได้

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email