สติ๊กเกอร์คัดแยกขยะ

มีให้เลือก 2 รุ่น

  • ผลิตจาก สติ๊กเกอร์ PVC คุณภาพสูง
  • ผลิตจาก สติ๊กเกอร์ PVC 3M แท้

ทุกรุ่นสีสันสดใส ลายเส้นคมชัด เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย กาวติดทนนาน มีทั้งขนาด A4 ละ A5 ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของถังขยะ ออกแบบตาม ข้อบังคับ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕


Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email