ให้ทุกการทิ้งเป็นเรื่องง่ายด้วยถังขยะจากชินเตอร์

CHINTER มีถังขยะทุกประเภทให้เลือกใช้ ถังขยะ MDPE ถังขยะ PP ถังขยะ HDPE ถังขยะ เซ็นเซอร์ ถังขยะสแตนเลส ถังขยะอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมี สติ๊กเกอร์คัดแยกขยะจำหน่าย เพื่อให้การจัดการขยะเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพ

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email