ถังขยะใส

ถังขยะแบบโปร่งแสง และโปร่งใส สามารถมองเห็นภายในถังได้ เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการ การักษาความปลอดภัย

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email