พาเลท

พาเลท คือ แท่นสำหรับวางสินค้า จะมีร่องให้สอดงาของ แฮนด์ลิฟต์/โฟล์คลิฟต์ ยกพาเลท ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บและขนย้ายสินค้า มีหลากหลายประเภท ทั้งพาเลทพลาสติก และพาเลทไม้ มีขนาดมาตรฐานและขนาดพิเศษสั่งทำ รองรับน้ำหนักได้ตามสเป๊ก

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email