การสั่งซื้อสินค้า

Ordering at chinter.com
 1. มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น
  พนักงานขายจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า
 2. ภาพกราฟฟิก และภาพสินค้าหน้าเว็บไซต์ ที่แสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ อาจมีผลทําให้สีตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผลิตภัณฑ์จริง ถ้าไม่แน่ใจลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างจริงจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งไปให้พิจารณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. มาตรฐานหน่วยวัดหน้าเว็บไซต์ มีระบุ บอกเป็นหน่วยวัดหลายแบบ ตามประเภทของสินค้า ดังนี้
  • ความยาว-ความกว้าง หน่วยวัด เป็น มิลลิเมตร (mm.), เซนติเมตร (cm.), เมตร (m.) นิ้ว (”)
  • น้ำหนัก กิโลกรัม (kg.), ตัน (ton), ดังนั้นลูกค้าต้องทำความเข้าใจกับพนักงานขายก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อทุกๆ ครั้ง เพื่อเข้าใจตรงกัน
 4. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่เป็นหลัก
 5. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง
 6. การสั่งซื้อ-สั่งผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิต
  และชำระ 50% ของมูลค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง
 7. ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า โดยมีรายละเอียด คลิกตามลิงค์ด้านล่าง

การยกเลิกการสั่งซื้อ และคืนสินค้า

# เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

 1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 2. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า
 3. หลังการชำระค่าสินค้า เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ 100 บาท หรือ 10% ของมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
 4. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การยกเลิกการสั่งซื้อ และคืนสินค้า

# เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสั่งตัดผลิตตามแบบ
 1. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า (50% มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต)
 2. หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ลูกค้าต้องทำการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่่อผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทรศัพท์

02-916-1900 แฟ็กซ์ 02-916-1300

อีเมล์ sales@chinter.com

หรือโทรแจ้งพนักงานขายที่รับผิดชอบรายการสั่งซื้อนั้นๆ โดยตรง